Välj sida

Att tillhandahålla "smarta" behandlingsalternativ till tandimplantatpatienter kan leda till mätbara fördelar med privat praxis. Ett smart behandlingsalternativ är ett som förbättrar tiden och kostnaden för proceduren samtidigt som den gör det möjligt för en läkare att utvidga alternativen för att tillgodose patientens specifika behov.

Accelererad och mer förutsägbar implantatbehandling kan öka patientens volym, förbättra effektiviteten i praktiken och minimera framtida återinsatser. Framsteg inom implantatsystemdesign, tillsammans med korrekt tillhörande avancerade behandlingsprotokoll, har införts som har lett till evidensbaserade kliniska och ekonomiska fördelar.

Detta webinariska utbildningsprogram kommer att granska tillgängliga behandlingsalternativ för att uppnå dessa kliniska och ekonomiska fördelar. Ett antal behandlings- och procedurtyper kommer att presenteras för multipel främre tandersättning. Kostnad, tid och resultatanalys för dessa behandlingsalternativ kommer att diskuteras. Optimering av ärendeacceptans och minimering av komplikationer är avgörande för en framgångsrik praxis, särskilt i en tid med ekonomisk osäkerhet.

Presenterat av:
Nicholas Egbert, DDS, MDS, FACP