Επιλέξτε σελίδα

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο Νόμος για την Προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών 4 του 2013, («POPIA/The Act») και οι Κανονισμοί που εκδίδονται από αυτόν, θέτουν σε ισχύ το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή που παρέχεται από το άρθρο 14 του νομοσχεδίου των δικαιωμάτων του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής 1996 από τότε πουλάμε και εξυπηρετούμε τα προϊόντα μας διεθνώς, λαμβάνουμε επίσης υπόψη τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Πληροφοριών σε κάθε δικαιοδοσία.

Η Εταιρεία ανέπτυξε αυτήν την ειδοποίηση προκειμένου να συμμορφωθεί με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις και να αποδείξει περαιτέρω τη δέσμευσή μας να προστατεύσουμε το απόρρητό σας και να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται και χρησιμοποιούνται σωστά, νόμιμα και διαφανή.

 

Σχετικά με την Εταιρεία

Η Southern Implants είναι μια ιδιωτική εταιρεία και μέλος του κλάδου της βιομηχανικής κατασκευής ιατρικών συσκευών της Νότιας Αφρικής (MDMSA), καθώς και μέλος της Ένωσης Βιομηχανιών Ιατρικής Τεχνολογίας της Νότιας Αφρικής (SAMED).

Η Εταιρεία είναι δομημένη ώστε να αναλαμβάνει την εκπλήρωση της εντολής της όπως περιγράφεται στη δήλωση οράματος. Η βασική εντολή του είναι να προσπαθεί συνεχώς να προμηθεύει τα πιο αποτελεσματικά και καινοτόμα προϊόντα οδοντικών εμφυτευμάτων για βελτιωμένη αποτελεσματικότητα θεραπείας.

 

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία κυρίως για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς ειδοποίησης εκδηλώσεων, προωθητικών και ειδικών προσφορών στα προϊόντα μας ή άλλων σχετικών εταιρικών ειδήσεων. Για το σκοπό αυτό, θα συλλέξουμε στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της πρακτικής σας.

Συλλέγουμε πληροφορίες απευθείας από εσάς όπου μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Όπου είναι δυνατόν, θα σας ενημερώσουμε ποιες πληροφορίες πρέπει να μας παρέχετε και ποιες πληροφορίες είναι προαιρετικές.

Οι πληροφορίες χρήσης της ιστοσελίδας μπορούν να συλλεχθούν χρησιμοποιώντας τα «cookies» που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε τυπικές πληροφορίες χρήσης επισκεπτών στο Διαδίκτυο. 


Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και συμφωνήθηκαν μαζί σας. Επιπλέον, όπου είναι απαραίτητο, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να διατηρηθούν για νομικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.

Για παράδειγμα:

 • Για να συλλέξετε στοιχεία επικοινωνίας ·
 • Για να επιβεβαιώσετε και να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας ή για να επαληθεύσετε ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης για λόγους ασφαλείας.
 • Για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης, του εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλων αθέμιτων πρακτικών ·
 • Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγορών ή για στατιστική ανάλυση ·
 • Για σκοπούς ελέγχου και τήρησης αρχείων ·
 • Σε σχέση με νομικές διαδικασίες.


Αποκάλυψη πληροφοριών

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στους παρόχους υπηρεσιών μας που εμπλέκονται στην παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών σε εσάς. Έχουμε συμφωνήσει για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις απορρήτου, όπως απαιτείται από τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Πληροφοριών.

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας:

 • Όπου έχουμε καθήκον ή δικαίωμα να αποκαλύψουμε από νομικής απόψεως ή βιομηχανικούς κώδικες ·
 • Όπου πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας.


Ασφάλεια Πληροφοριών

Είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να παρέχουμε επαρκή προστασία για τα προσωπικά στοιχεία που κατέχουμε και να σταματήσουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση προσωπικών πληροφοριών. Θα συνεχίσουμε, σε συνεχή βάση, να εξετάζουμε τους ελέγχους ασφαλείας και τις σχετικές διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν ασφαλή.

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες ασφαλείας μας καλύπτουν:

 • Σωματική ασφάλεια;
 • Ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων
 • Πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες
 • Ασφαλείς επικοινωνίες;
 • Ασφάλεια κατά τη σύναψη δραστηριοτήτων ή λειτουργιών ·
 • Διατήρηση και διάθεση πληροφοριών ·
 • Αποδεκτή χρήση προσωπικών πληροφοριών.
 • Διακυβερνητικά και ρυθμιστικά ζητήματα ·
 • Παρακολούθηση της πρόσβασης και της χρήσης ιδιωτικών πληροφοριών ·
 • Διερεύνηση και αντίδραση σε περιστατικά ασφαλείας.

Όταν συνάπτουμε συμβόλαια με τρίτα μέρη, τους επιβάλλουμε κατάλληλες υποχρεώσεις ασφάλειας, απορρήτου και εμπιστευτικότητας για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία για τα οποία παραμένουμε υπεύθυνοι, διατηρούνται ασφαλή.

Θα διασφαλίσουμε ότι οποιοσδήποτε στους οποίους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία συμφωνεί να χειριστεί τις πληροφορίες σας με το ίδιο επίπεδο προστασίας με το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι.

 

Τα δικαιώματά σας: Πρόσβαση σε πληροφορίες

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Για να το κάνετε αυτό, απλώς ανατρέξτε στη σχετική διαδικασία και τα στοιχεία επικοινωνίας όπως παρέχονται στο Εγχειρίδιο PAIA και καθορίστε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα). Ωστόσο, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα λογικό τέλος εάν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό.

 

Διόρθωση των πληροφοριών σας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να ενημερώσουμε, να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα απαιτήσουμε έγκυρη απόδειξη ταυτότητας πριν πραγματοποιήσουμε αλλαγές σε προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να έχουμε σχετικά με εσάς. Θα το εκτιμούσαμε αν διατηρούσατε τα προσωπικά σας στοιχεία ακριβή.

 

Ορισμός προσωπικών πληροφοριών

Σύμφωνα με τον νόμο ''προσωπικές πληροφορίες'' σημαίνει πληροφορίες σχετικά με ένα αναγνωρίσιμο, ζωντανό, φυσικό πρόσωπο, και όπου αυτό ισχύει, ένα αναγνωρίσιμο, υπάρχον νομικό πρόσωπο. Πέραν του νόμου POPI, τα Southern Implants περιλαμβάνουν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία ως προσωπικά στοιχεία:

 • Όλες οι διευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών, ταχυδρομικών και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
 • Αλλαγή ονόματος

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση. χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. ασκήστε προτιμήσεις ή αποκτήστε πρόσβαση ή διορθώστε τα προσωπικά σας στοιχεία, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο PAIA της Εταιρείας για τα στοιχεία επικοινωνίας των Υφυπουργών Πληροφοριών.