Επιλέξτε σελίδα

Όροι Χρήσης

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις αγορές.

________________________________________________________________________________________

Νότια εμφυτεύματα Αυστραλία - Όροι και προϋποθέσεις (κάντε κλικ εδώ)
_________________________________________________________________________________

Τα Southern Implants δεν θέλουν να λαμβάνουν εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας. Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που αποστέλλεται στα Southern Implants θα θεωρείται ότι δεν είναι εμπιστευτικό. Οι πληροφορίες που δημοσιεύουν τα Southern Implants στο World Wide Web ενδέχεται να περιέχουν αναφορές ή παραπομπές σε άλλα προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες που δεν έχουν ανακοινωθεί ή είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Τέτοιες αναφορές δεν συνεπάγονται ότι η Southern Implants σκοπεύει να ανακοινώσει τέτοια προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες στη χώρα σας. Συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο της Southern Implants για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που μπορεί να είναι διαθέσιμα σε εσάς. Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο μη εμφυτευμάτων Southern, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι είναι ανεξάρτητη από τα Southern Implants και ότι τα Southern Implants δεν ελέγχουν το περιεχόμενο του ιστότοπου. Επιπλέον, ένας σύνδεσμος με έναν ιστότοπο μη εμφυτευμάτων Southern δεν σημαίνει ότι τα Southern Implants επικυρώνουν ή αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Εναπόκειται σε εσάς να λάβετε προφυλάξεις για να βεβαιωθείτε ότι ό, τι επιλέγετε για τη χρήση σας είναι απαλλαγμένο από είδη όπως ιούς, σκουλήκια, Δούρειους ίππους και άλλα αντικείμενα καταστροφικής φύσης.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση, είτε ρητές είτε περιορισμένες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σε καμία περίπτωση η Southern Implants δεν θα ευθύνεται σε οποιοδήποτε μέρος ή για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική ή άλλη επακόλουθη ζημία λόγω της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας ή σε οποιονδήποτε άλλο υπερσυνδεδεμένο ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν χαμένων κερδών, διακοπή λειτουργίας, απώλεια των προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων σχετικά με το σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών ή με άλλο τρόπο, ακόμη και αν είμαστε ρητά ενημερωμένοι για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία των Southern Implants.