Välj sida

Titel: Vilken distans?

Presenterat av: Dr Petros Yuvanoglu

Beskrivning:

Abutmentval är en av de viktigaste parametrarna för framgångsrik tandimplantatbehandling. Valet av “rätt” distans både i typ och material kommer att påverka behandlingsresultatet på biologisk, biomekanisk och estetisk nivå.

Syftet med denna föreläsning är att belysa tankeprocessen för att välja den ideala distansen eller kombinationen av distanser, indikerad för olika implantatbehandlingsscenarier baserat på 25-åriga personliga erfarenheter från föreläsaren och den vetenskapliga litteraturen.

Ett förenklat protesprotokoll kommer att presenteras med ett begränsat antal olika distanser för alla kliniska fall.