Pär-Olov Östman, DDS, PhD, MD

December 2018 Course - Utgår December 31st, 2021 - Logga in Klicka här

Pär-Olov Östman, DDS, PhD, MDI detta webbseminarium presenterar Dr. Ostman sin kliniska erfarenhet av en ny intern heximplantat i standard- och platsspecifika behandlingssituationer. Omedelbar placering utan bentransplantation och uppnå optimala kirurgiska och återställande resultat kommer att behandlas.

Dessutom kommer Dr Ostman att granska hur användningen av ny teknik kan ge behandlingsflexibilitet, minska kostnaderna och förenkla inventeringen.

Lärandemål:
- Demonstrera hur en ny intern heximplantat med avancerade funktioner kan användas för omedelbar placering, vilket kräver ingen bentransplantation
- Identifiera hur införlivande av ett nytt implantat i praktiken kan ge behandlingsflexibilitet, minska kostnader och förenkla inventeringen
- Känna till hur användningen av toppmodern teknik kan ge optimala kirurgiska och återställande resultat

Webinar: Behandlingslösningar förenklad med ett nytt och innovativt internheximplantat

CDE World
Logga in eller registrera dig: CDE World

upplysningar:
Dr. Ostman har erhållit ett honorarium för hans förberedelse och presentation av detta program.

#SouthernImplants #PredictableAnteriorAesthetics #DentalImplants #DentalEducation #SouthernImplantsEducation #DentalIndustry