Idag är förutsägbar och påskyndad implantatbehandling viktigare än någonsin tidigare. Ny forskning visar att anpassning av klinisk praxis med innovativa behandlingslösningar ger betydande fördelar. Dessa fördelar påverkar din patients tillfredsställelse med behandlingen positivt, liksom det ökande antalet implantatprocedurer för kirurgiska och återställande metoder. Följande innovationer har lett till verkliga fördelar för kliniker och deras patienter.