Storleken och formen på det flerrotsade uttaget är ofta inte lämplig för placering av ett typiskt implantat, vilket resulterar i kompromisserad implantatpositionering eller dålig primär stabilitet.

Detta kan leda till en väntetid på 3-4 månader för att tillåta läkning innan du försöker placera ett implantat. Den läkade platsen kommer ofta att presenteras med minskad benhöjd, vilket resulterar i behovet av förstärkning, särskilt i Maxilla.

Detta leder till ytterligare förlängning av behandlingstiden med ökad kostnad och komplexitet.

 

Utmana

Ett vanligt behov av tandimplantatbehandling är ersättning av en felaktig molär tand.

 

lösningar

MAX Implantatet möjliggör omedelbar placering i molaruttag.

 

  • Behållande ben och mjukvävnad
  • Minskar buccal benresorption
  • Gränser sinus pneumatisering-längre implantat, bättre prognos
  • Snabbare rehabilitering
  • Dokumenterad minimal benreformering

 

För mer information; Södra implantat

Inte alla produkter tillgängliga på alla marknader.

#DentalImplants #DentalEducation #SouthernImplantsEducation #DentalIndustry #SINA #SouthernImplants #SouthernImplantsNorthAmerica #Periodontists #CoAxis #PostExtractionMolarToothReplacement