Επιλέξτε σελίδα
Νότια εμφυτεύματα Βόρεια Αμερική Εισάγει καινοτόμα οδοντικά εμφυτεύματα για την αντιμετώπιση ασθενών που απαιτούν σοβαρή άνω γνάθου από του στόματος αποκατάστασης

Νότια εμφυτεύματα Βόρεια Αμερική Εισάγει καινοτόμα οδοντικά εμφυτεύματα για την αντιμετώπιση ασθενών που απαιτούν σοβαρή άνω γνάθου από του στόματος αποκατάστασης

JUPITER, Fla.–(BUSINESS WIRE)– Η Southern Εμφυτεύματα Βόρεια Αμερική εισάγει καινοτόμα οδοντικά εμφυτεύματα για να απευθύνεται σε ασθενείς που χρειάζονται σοβαρή στοματική αποκατάσταση της άνω γνάθου Η ιδιωτική εταιρεία Southern Implants North America, Inc. (SINA) έλαβε άδεια 510 χιλιάδων σε...
Νότια εμφυτεύματα Βόρεια Αμερική Εισάγει καινοτόμα οδοντικά εμφυτεύματα για την αντιμετώπιση ασθενών που απαιτούν σοβαρή άνω γνάθου από του στόματος αποκατάστασης

Νότια εμφυτεύματα Βόρεια Αμερική εγκαινιάζει νέα σχέδια εμφύτευσης

JUPITER, Fla.–(BUSINESS WIRE)– Σε συνδυασμό με το Συνέδριο Οδοντικών Εμφυτευμάτων της Αμερικανικής Ένωσης Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών αυτής της εβδομάδας στο Σικάγο, η ιδιωτική εταιρεία Southern Implants North America, Inc. (SINA) παρουσίασε επίσημα πολλά νέα εμφυτεύματα...
Νέα έδρα της Βόρειας Αμερικής στα νότια εμφυτεύματα

Νέα έδρα της Βόρειας Αμερικής στα νότια εμφυτεύματα

Κατάλογος των Χορηγών για την #AOOrlando Grows Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Οστεοενσωμάτωσης (AO) Ο Δρ Alan Pollack ήταν διακεκριμένος φιλοξενούμενος στην πρόσφατη τελετή αποκοπής κορδέλας για να γιορτάσει το άνοιγμα του νέου North American Headquarters, στο Jupiter της Νότιας .. .